Katetrizační radiofrekvenční ablace srdečních arytmií představuje metodu léčby srdečních arytmií, při které se nechirurgickou cestou zničí abnormálně vodivá tkáň myokardu. Během výkonu je dané místo v svalovině „spáleno“ a tím odstraněna její vodivost. při přetrvávajících potížích je možné ablaci provést opakovaně. Z dlouhodobého hlediska se mění spektrum arytmií, pro které se ablace provádějí. Rovněž se mění metody mapování a nové formy energie pro samotnou ablaci tkáně. KATAB je projektem centrálního registru, který ve strukturované podobě zachycuje základní údaje popisující problematiku srdečních katetrizačních ablací

Cíle projektu

  • Sběr dat o katetrizačních radiofrekvenčních ablacích a jejich analytické vyhodnocení
  • Převedení stávajících dat o katetrizačních radiofrekvenčních ablacích do nové struktury registru

Projekt je odborně garantován Českou kardiologickou společností.