Odborná garance projektu

Projekt je odborně garantován Českou kardiologickou společností.

Odborný garant registru za ČKS: MUDr. Robert Čihák, CSc. (Institut klinické a experimentální medicíny, Praha)